De Botary wordt georganseerd door Rotaryclub Maas en Waal.

Per mail te bereiken via: info@rcmw.nl

 

Volg de updates over de Botary en onze andere interessante club-activiteiten en acties voor goede doelen in en rond Maas en Waal via Facebook:

 

https://www.facebook.com/RotaryMaasenWaal/ 

 

 


powered by keesweb.nl