De Botary wordt georganseerd door de Rotaryclub Maas en Waal

Per mail te bereiken via: info@rcmw.nl

 

Voor vragen over het evenement kunt u contact opnemen met:

Rik de Jong

Rotaryclub Maas en Waal

Chief Botary

info@botary.nl

 


powered by keesweb.nl